Låshake för lock 140-240 liter
Låshake för lock 140-240 liter
Låshake för lock 140-240 liter
Låshake för lock 140-240 liter
Används tillsammans med lås 54-300001 för att göra ett avfallskärl låsbart.
Blindnitar för montering ingår.
  • Ursprungsland: Frankrike

  • Ursprungsland: Frankrike
  • MinOrderMultiple: 1