TILLBEHÖR & ÖVRIGT

För att sorteringen ska bli rätt kan du underlätta genom att tydligt skylta upp vilken fraktion som ska vara på kärlet, i behållaren eller
i kärlskåpet. För att hanteringen av kärlen ska fungera krävs hela hjul, här hittar du både reservdelar, hjul och lås, så dina produkters
livslängd och funktion blir längre!  DEKALER
  SKYLTAR
  INKASTLUCKOR
  NYCKLAR & LÅS
  HJUL
  TILLBEHÖR & RESERVDELAR