FARLIGT AVFALL & RISKAVFALL

Hantering av farliga ämnen och farligt avfall inom sjukvården och industrier omgärdas av en mängd lagar och regler.
Miljöbalken ställer krav på skydd av vår miljö och människors hälsa. Krav ställs också på att verksamhetsutövare skaffar
sig den kunskap som krävs för att minimera verksamhetens påverkan på miljön.

Viktiga aspekter i den planeringen är förebyggande skyddsåtgärder och att i valet mellan alternativa kemiska produkter
alltid välja det minst farliga. Välkommen att bekanta dig med vårt omfattande utbud inom farligt avfall och riskavfall!
    FÖR SJUKHUS & APOTEK
    KEMIKALIEHANTERING
    INSAMLING AV ELAVFALL & BATTERIER