AVFALLSKÄRL PÅ HJUL

Vill du underlätta den dagliga källsorteringen och avfallshanteringen i din verksamhet? Då är San Sac rätt för dig. Vi har
hjulförsedda kärl i ett stort antal olika storlekar och kulörer. Våra avfallskärl och avfallsbehållare uppfyller högt ställda krav
på kvalitet, ergonomi och valmöjligheter. San Sac är numer en del av SULO Group - en av världens största tillverkare av avfallskärl.

Utöver standardkärl för traditionell sortering och hantering har vi ventilerade sopkärl för insamling av matavfall och antistatiska ESD-kärl.
Vi har även tillbehör som förenklar den dagliga hanteringen som till exempel vibrationsdämpande hjul och draganordningar.
    AVFALLSKÄRL
    RULLHÄCKAR & TIPPLÅDOR
    TÖMNING & TVÄTT